Blog Image

AnalogBo's Hjørne

230 V eller 220 V

Erfaringer fra værkstedet Posted on Mon, March 15, 2021 23:04:35

Jesper indleverede sin forstærker til reparation fordi den brummede. Det viste sig ikke at være brum i højttalerne men brum fra nettransformatoren. Det er svært at gøre noget ved. Nettransformatorernes lameller skrues, males og evt. vakuumlakeres for at undgå at de skal bevæge sig og skabe brum. Men med tiden nedbrydes lakeringen og transformatoren begynder at vibrere og brumme – somme tider temmelig højt. Det var det der var sket med Jespers forstærker. Forstærkeren var produceret i slutningen af 1970’erne til både det amerikanske, det europæiske og det britiske marked. Det vil sige at man kan stille spændingen til 110V, 220V eller 240V. Forstærkeren stod stadig til 220V som da den blev importeret i sin tid. Ved at skifte til 240V reduceres brummet væsentligt, så man igen kan have forstærkeren stående i stuen.

Mange ældre forstærkere lider under den opnormering af spændingen fra 220V til 230V som blev foretaget i 1993. På det tidspunk blev den nominelle spænding ændret fra 220V ±10 % til 230V +6 %/-10 %. Det betød at hvor spændingen tidligere kunne svinge fra 198V til 242V kunne den efter 1993 svinge fra 207V til 244V. Dette skulle altså ikke betyde det store for eksisterende apparater som ikke ville få højere max-spænding end tidligere. Praksis viser dog noget andet. Fra 2008 blev tolerancen på den leverede spænding igen justeret så det nu blev 230V ±10 %. D.v.s at spændingen kan svinge fra 207V til 253V. Dette skete velsagtens da man gik ud fra at alle apparater produceret før 1988 (hvor forordningen om ændring af spændingen blev vedtaget) efterhånden ikke længere var i brug. Der er imidlertid en masse entusiaster, som har holdt fast ved deres gode forstærkere fra deres tidlige ungdom – dengang for man kunne købe kvalitet for penge eller hvor man prioriterede kvalitet selv om det kostede lidt mere.

Med den nuværende spænding på 230V udsættes mange komponenter for en unødig ældning. Hvis man gerne vil bevare sin forstærker er det derfor en god ide at sikre at forstærkeren er indstillet til nutidens spændingsforhold.

Når jeg får ældre forstærkere til reparation checker jeg konsekvent om jeg kan ændre spændingen fra 220V til 240V. Hvis det ikke er muligt at vælge spændingen ved hjælp af en omskifter, så checker jeg om transformatoren har et 240V udtag, så jeg kan korrigere direkte på transformatoren. Det er imidlertid ikke altid muligt. Hvis forstærkeren kun er produceret til det Europæiske marked er det sjældent tilfældet.

Hvis man ikke kan omstille en ældre forstærker til 240V, bliver man nødt til at have en ydre enhed som kan nedsætte spændingen fra lysnettet så det passer til forstærkeren.

Gør ikke dette selv, hvis du ikke har den faglige viden til at udføre arbejdet.

Nedsættelse af spændingen fra 230V til 220V kan klares med en 230V til 12V transformator som man kobler således at man trækker de 12V fra de 230V. Derved kommer spændingen til forstærkeren ned på ca. 218V ±10 %.

Husk for at få koblet sekundærviklingen korrekt så du ikke får 244V i stedet for de ønskede 218V. Hvis transformatoren ikke er mærket med viklingsretningen, må man forsøge sig frem.

Ved at bruge en ringkernetransformator undgår man generelt brum-problemer fra transformatoren. Det er en god ide at vælge en transformator på mindst 50 VA.En Beard blev færdig

Nye konstruktioner Posted on Sun, February 28, 2016 13:34:17

Bent havde overtaget et
meget spændende sæt forstærkere af mærket Beard. Det viste sig at være et par tidlige
prototyper til Beard M1000. De indeholder hver otte 6550 beam tetroder, koblet
som trioder. Udgangsrørene drives af en fin og absolut symmetrisk konstruktion
med to ECC81 og fire ECC82.

For at gøre forhistorien
kort, så havde flere vist gennem de sidste 20 år forsøgt at færdiggøre forstærkerne, men
ingen var lykkedes med at færdiggøre strømforsyningen, hvilket var det eneste
der manglede. Da jeg fik dem til færdiggørelse havde den ene forstærker et
afbrændt strømforsyningsmodul bygget på et prøveprint, den anden havde kun et
større bundt strittende ledninger som skulle forbindes til strømforsyningsmodulet.
Noget var gået galt under udviklingsarbejdet hvorefter eksemplarerne var blevet
solgt til hobby-folket til færdigbygning/ombygning eller til brug som dele til
et nyt hobbyprojekt. Det skal lige siges at modellen senere blev færdigudviklet
og sat i produktion.

Figur 1. Beard set nedefra. Således så den ene forstærker ud da jeg modtog den.

Det kan synes som en
lille simpel ting der manglede, men forstærkeren krævede 5 forskellige
spændinger til forskellige formål. Der var en skitse af et diagram til
strømforsyningen, men jeg var lodret uenig i de løsninger der var valgt (med
integrerede kredse og adskillige transistorer). Og de mange afbrændte
komponenter talte jo også deres tydelige sprog. Baseret på mine erfaringer med
rørforstærkere tegnede jeg en ny strømforsyning, som jeg fintrimmede med hjælp
fra simuleringsværktøjet LTspice.

Det
har været vigtigt for mig at lave en strømforsyning uden alt for voldsomme
spidsstrømme som spreder en masse hidsige overtoner af 100 Hz og som især er
onde ved elektrolytterne. Jeg har set for mange forstærkere hvor
elektrolytterne er blevet mere eller mindre smadrede af mange års hidsig
opladning. Ved at gøre strømstødene bredere kan man oplade elektrolytterne med
lavere spidsstrøm. Hermed opnås både mindre støj, en bedre udglatning og at
elektrolytterne holder længere.

Figur 2. Strømforsyningsmodulet klar til montage.

Da
strømforsyningsprintene var færdige til montage, viste det sig at
nettransformatorerne, som jo også var prototyper, var meget forskellige. Især
den ene leverede en højspænding, som var usund for de triodekoblede udgangsrør.
Bent tøvede ikke, men bestilte straks to nye specialviklede transformatorer.

Med
nye transformatorer og strømforsyningsprint manglede der blot nogle småjusteringer.

Figur 3. Nu med indbygget strømforsyningsmodul.

Endelig
– efter mange år i tavshed kunne der sættes lyd på forstærkerne. Vi blev ikke
skuffede, de mange triodekoblede 6550 driver højttalerne præcis så magtfuldt
som man kunne forvente.
Figur 4. Bias’en skal lige justeres efter at rørene er blevet rigtig varme.Skal man skifte rør

Instrumentforstærkere Posted on Sun, January 03, 2016 14:20:09

Jørgen kom med en Marshall Super PA 100 som trængte til en kærlig hånd. Bl.a. mente Jørgen at den trængte til nye rør for den lød ikke helt så godt som den burde gøre. Faktisk kom der ikke en lyd ud af den for tiden. Da jeg fik forstærkeren åbnet viste det sig at sikringen fra brændt. Det burde ikke være sket. En ting er at sikringen kan gå, men sikringsholderen bør ikke være helt sort. Jeg kunne endda se at fejlen var sket en gang tidligere. En ældre afbrændt sikringsholder sad endnu i forstærkeren. Derimod så rørene rigtig fine og forholdsvis nye ud.

Når jeg ser noget således kan jeg ikke bare få mig til at sætte en ny sikringsholder i. Der må være en årsag til at det ser ud som det gør.

Konstruktionen af denne Marshall forstærker er helt tilbage fra de tidlige tressere og oprindeligt konstrueret med 6L6 rør. Det eksemplar jeg står med, er imidlertid bestykket med EL34 rør. Marshall gik fra i ’62 at bruge 6L6 rør over til i ’64 at bruge KT66 og endelig skiftede de i ’67 til at bruge EL34. Jørgens forstærker har et stempel og et serienummer som indikerer at den blev fabrikeret i ’66 eller ’67.

EL34 blev introduceret i 1953 af britiske Mullard, som et HiFi-rør, men på grund af dets robusthed og krydrede forvrængning ved høj effekt blev det meget populært til guitarforstærkere. Men EL34 trækker mere end 50% mere glødestrøm end KT66, så når man skifter fra KT66 til EL34 skal man sikre sig at transformatoren, ledningsnettet og bias’en er korrekt.

Da jeg målte på spændingen ved rørsoklerne viste det sig at der var et for stort spændingsfald over de tynde ledninger. Det betød bl.a. en alt for lav glødespænding. Stort spændingsfald betyder også stor varmeudvikling og sammenholdt med den lidt spinkle sikringsholder synes det at være årsagen til at sikringsholderen ikke rigtig har kunnet tåle mosten. Jeg kan forestille at de oprindelige KT66 rør er blevet udskiftet efter års tro tjeneste. Desværre blev de ikke udskiftet med nye KT66 rør, men med EL34. I forbindelse med udskiftningen har man ikke taget højde for ovennævnte forhold. Årsagen kan man kun gisne om. Det er gået godt i noget tid. Når så sikringsholderen brændte, har man blot sat en ny i, uden at undersøge hvorfor skaden er sket.

Jørgen har købt forstærkeren brugt, og vi ved ikke hvor mange ejere den har haft i sine 50 år.

Løsningen på alle problemerne er en udskiftning af ledninger mellem transformatoren og rørsoklerne så spændingstabet ikke bliver så stort samt en ny sikringsholder og en større sikring som kan håndtere den større strøm som EL34 rørene berettiget forårsager. Nye rør blev der ikke brug  for. Rørene var som nye og der er derfor ingen grund til at bruge 1000-1500 kr. alene på nye rør. Efter denne lille ’rekonstruktion’ spillede den gamle
Marshall som ny igen.

Rør bliver slidt med tiden og med 50 år på bagen var det en rimelig antagelse at det var rørene som evt. kunne trænge til udskiftning, men man bør altid sikre sig at der ikke er andre årsager til dårlig lyd før man skifter rørene. De holder trods alt til 2-5.000 timers spilletid.Revitalisering eller udskiftning af et højttalerrelæ

Erfaringer fra værkstedet Posted on Tue, August 18, 2015 16:57:23

Thomas kom med sin
Marantz som han havde købt med en mindre defekt – der kom ingen lyd ud af den.
Da han vidste at forstærkeren kunne lyde rigtig godt, ville han gerne høre om
den kunne komme til at spille igen.

Når vi tændte for
forstærkeren kunne det lille klik fra højttalerrelæet tydeligt høres. Det var
et positivt tegn, da det betød at forstærkeren stort set virkede og at der ikke
var fejlspænding på højttalerudgangen. Så langt så godt, men hvorfor spillede
forstærkeren så ikke.

En meget typisk fejl ved
ældre forstærkere er at kontakterne i højttalerrelæet er korroderede. Det var
også tilfældet for Thomas’ Marantz.

Relæ-kontakter er belagt
med ædle eller halvædle metaller som guld, palladium-sølv mm. Imidlertid slider
de mange slåen til og fra på relæ-kontakterne. Efter 30 års tjeneste er de
færreste relækontakt-overflader stadig hele. Man kan se en lille prik på
relækontakterne præcis hvor de har ramt hinanden 1000-vis af gange. I netop det
punkt er den ikke-korroderende overflade brudt og det underliggende materiale
er korroderet, så der ikke længere er kontakt. Jeg har set flere fantasifulde
løsninger på at overkomme problemerne med et defekt højttalerrelæ – et eksempel
var at man med en loddekolbe havde brændt et hul i relækappen og havde sprøjtet
det med kontaktrens. Det havde holdt nogen tid, men det holder ikke evigt. Jeg
forstår udmærket at det var gjort, for relæet sad så det var fuldstændig
umuligt at udskifte. Man siger at nutidens design ikke er lavet med henblik på
reparation. Det gælder desværre også for nogle af de ældre forstærkere.

Normalt udskifter jeg
defekte højttalerrelæer. Størrelse og benkonfiguration på relæer har ikke
ændret sig ret meget i de sidste 30 år, så jeg forsøger altid at finde det
rigtige relæ. Passer nutidens relæer af den ene eller anden grund ikke, så tager
jeg et at mine standardrelæer og placerer det på hovedet og fører små ledninger
fra relæbenene til printpladen. For at være sikker på at jeg bruger en ordentlig
kvalitet relæer, har jeg testet det relæ jeg oftest bruger. Jeg har ladet det slutte og afbryde 20.000
gange og derefter undersøgt kontaktbelægningen.
Der var ingen tegn på at kontakterne var slidte. På denne måde har
mangen en forstærker fået forlænget livet med rigtig mange år.

I Thomas’ Marantz var
indbygget et stort industri-relæ som ikke er let at opdrive i dag. Også sådan
et relæ bliver slidt, selv om det sikkert holder længere end de fleste – i
dette tilfælde ca. 35 år. Jeg syntes det var synd og skam at udskifte dette
relæ med et lille moderne relæ. Kontaktfladerne var store og hele – undtagen på
det lille sted hvor de var ramt sammen mange, mange gange. Derfor tog jeg en alternativ løsning i brug.

Jeg skilte relæet ad,
bukkede toppen på den bærende vinkel, som relæspolen sidder fast på, en lille
smule som vist på tegningen nedenfor. Dermed ændrede jeg anslagspunktet på både
den statiske og den bevægelige del af kontaktelementerne. Relæet blev samlet og
sat tilbage på sin plads og forstærkeren spillede igen.At få lige hvad man ønsker sig – 2

Nye konstruktioner Posted on Thu, December 18, 2014 22:41:57

Et aktivt delefilter

Nogle eminente højttalerenheder og et delefilter med fine
komponenter, så er man godt kørende. Ja, jeg ville være lykkelig for sådan et
sæt, men det var Henrik ikke. Han kunne høre at det indbyggede passive
delefilter var tæt på, men ikke helt perfekt og så ville han i øvrigt lige have
et par 18 tommer enheder i hver side til at dække det helt dybe område. Jeg
kalder det ”kældersektionen”. Ja,
undskyld udtrykket, men jeg kan ikke kalde den for subwoofer fordi det starter
der hvor de fleste subwoofere begynder at rulle af og fordi det ikke har noget
som helst at gøre med kommercielle resonansbaserede subwoofere.

Henrik fortalte at han ville have et aktivt delefilter til
erstatning for det passive og så ville han naturligvis også have at det nye
delefilter skulle danne bro til ”kældersektionen”.

Det startede med et ønske om et simpelt delefilter med to
delefrekvenser. I løbet af specifikationsfasen forskede Henrik på egen hånd i
hvad det egentlig var han havde brug for. Det betød at nogle af flankerne
skulle være stejlere, at den lave delefrekvens skulle være valgbar mellem to
faste værdier og at frekvensgangen skulle kunne modificeres med nogle svage
boosts og et enkelt cut, det vil sige at en form for equalizer skulle
integreres i filtret. Henrik formede med utallige forsøg den endelige
frekvensgang som man former et stykke armeringsjern. Han bestemte
overgangsfrekvenser, stejlheder, boost og cut frekvenser, samt niveauer. Den
eneste gang jeg blandede mig var da nogle boosts blev specificeret med en lidt
for højt Q-værdi. Man skal være meget forsigtig med Q-værdien hvis man vil
undgå at farve lyden.

Det kostede timers telefonsamtaler og mange mails at få
afdækket alle ønsker. Nogle mennesker finder det frustrerende at man skal bruge
så meget tid med at snakke frem og tilbage, men det er en nødvendig proces når
man vil have et godt resultat. I ovenstående tilfælde tog forløbet flere
måneder.

Af implementeringskrav kan nævnes at filtret skulle have ”floating”
balanceret indgang og af hensyn til de effektforstærkere Henrik påtænkte at
bruge skulle udgangen være symmetrisk balanceret. Desuden var vi enige om at der
ikke måtte bruges monolitiske operationsforstærkere (se PS nedenfor).

Der findes ikke mange aktive filtre eller equalizere uden monolitiske
operationsforstærkere, så jeg havde lidt af en udfordring, men til gengæld også
en stor tilfredsstillelse ved at designe alt i klasse A og med et ”headroom”
der ikke er muligt med de små chips.

Spændingsforsyningen er en vigtig del af enhver
audiokonstruktion. Derfor er spændingsforsyningen til disse delefiltre opbygget
som et højere ordens analogt filter med hurtig impulsrespons og ekstrem lav
støj. Der er ikke anvendt integrerede spændingsregulatorer.

Da jeg endelig var færdig med at bygge
equalizer-delefiltrene var vi begge (Henrik og jeg) meget spændte på om de stod
mål med forventningerne og om alle specifikationerne havde været rigtige.
Henrik fik dem hjem og behøver jeg at sige at de straks blev taget i brug. Den
første tilbagemelding var overvældende positiv. Efter endnu nogle dages intens
lytning kunne Henrik høre at en enkelt forbedring ville gøre lydbilledet helt
optimalt. Henrik foreslog at et ganske lille boost som strakte sig over nogle
få hundrede hertz med en centerfrekvens på 800 Hz skulle flyttes således at
centerfrekvensen blev 700 Hz. Det kan være problematisk når specifikationerne
ændres efter at produktet er færdigt, men i dette tilfælde drejede det sig om værdien
af en enkelt komponent. Ændringen blev foretaget og derefter er alt – ifølge
Henrik – som det skal være. Henrik havde fået lige hvad han havde ønsket sig.

PS

Operationsforstærkere kan være bygget med rør, diskrete
transistorer eller de kan være realiseret som et integreret (monolitisk)
kredsløb. De monolitiske operationsforstærkere der ofte ses i audioudstyr er
opbygget som små effektforstærkere med 15 eller flere transistorer og et
udgangstrin i klasse AB-pushpull-konfiguration. Der findes typer der bliver markedsført
som særligt egnede til audio. I disse er nogle parametre forbedret lidt, men de
har samme opbygning, det vil sige klasse AB-pushpull. Hvis man vil have operationsforstærkere
eller andre forstærkertrin der kører i klasse A og med fornuftige forsyningsspændinger
må man benytte diskrete komponenter.At få lige hvad man ønsker sig – 1

Nye konstruktioner Posted on Mon, October 13, 2014 22:11:05

Single-ended klasse A

En kunde havde for nogle
år siden påbegyndt et projekt som skulle give ham to kompromisløse
effektforstærkere. Projektet var gået i stå efter at rørsokler,
transformatorer, og nogle gode elektrolytkondensatorer var blevet monteret i to
flotte stålchassiser. Nu skulle projektet gøres færdigt, så han overdrog
opgaven til mig. Jeg fik også en grov skitse af hvordan forstærkeren var tænkt
realiseret. Vi blev enige om at jeg skulle udarbejde et detaljeret diagram,
beregne komponentværdier og montere alle småkomponenterne i det ene eksemplar.
Så ville han selv montere det andet.

Det lå fast at
forstærkerne skulle bygges som single-ended triode (SET) mono-trin med GM70 i udgangen og meget få komponenter i signal vejen.

Som det vil være de
fleste bekendt er der to meget forskellige principper når det gælder
forstærkere. Det mest almindelige er at man bruger modkobling til at reducere
forvrængning, forbedre frekvensgang, undertrykke støj fra spændingsforsyningen
og skabe lav udgangsimpedans. Det anden er at man laver en forstærker med lav
forvrængning og god frekvensgang uden modkobling. De aktuelle forstærkere
hører, som de fleste SET, til den sidste type. SET forstærkere er både elsket
og hadet. Hadet fordi de måler dårligt ved fuld udstyring. Elsket fordi de både
måler og lyder godt når de spiller ved moderat udgangseffekt.

Når man betragter den
kurve der beskriver forholdet mellem input og output for en triode ser man en
næsten ret linje med en svag krumning. Når trioden arbejder på maksimal effekt
betyder linjens krumning at de positive og negative dele af signalet forstærkes
lidt forskelligt, det vil sige at udgangssignalet er ikke længere en eksakt
kopi af indgangssignalet, med andre ord udgangssignalet er forvrænget. Ved
mindre effekt kan linjen betragtes som ret dvs. forvrængningen er forsvindende
(se også PS nedenfor). GM70 kan klare store effekter og derfor har dette rør et
stort område hvor det arbejder med lav forvrængning.

I en Hi-Fi forstærker
tilstræber man en lav udgangsimpedans (= høj dæmpningsfaktor) fordi det giver
det bedste resultat i de tilfælde hvor højttalerens impedans varierer med
frekvensen. I en modkoblet transistorforstærker er det ikke noget problem at
gøre udgangsimpedansen lav – man bruger bare en kraftig modkobling. Nogle
fabrikater praler ligefrem med skyhøj dæmpningsfaktor = meget hård modkobling. Til
SET forstærkere uden modkobling må man vælge rør med lav indre modstand for at
opnå en rimelig dæmpningsfaktor og her er GM70 et godt valg fordi dets indre
modstand er lav, meget lavere end for eksempel det kendte 211. Med en udgangsimpedans
omkring 1 Ω er der godt styr på en 8 Ω
højttalers basresonans, men man kan opleve farvning af lyden hvis højttalerens
impedanskurve er meget ujævn.

Forstærkerne består af et
drivertrin og et udgangstrin. I driver trinnet sidder en 437A triode. Koblingen
mellem de to trin varetages af en TANGO NC-20 interstagetransformator. I vore
dage er brugen af en interstagetransformator et sjældent syn. Det er en dyr
løsning som ikke ses i almindelige konsumer produkter, og selv i high end
produkter er den sjælden. Transformatoren danner den optimale belastning for
drivertrioden og den garanterer en lav-ohmig forbindelse fra udgangsrørets
gitter til stel, en vigtig detalje når man arbejder med store rør hvor
gitterstrømmen ikke kan negligeres. Men det skal selvfølgelig være en god
transformator. Jeg har målt på NC-20 og jeg er fuld af respekt – det er en
imponerende forening af viklingsteknik og metallurgi.

Udgangstransformatoren en
Tamura F-2013. Den lyder virkelig godt og den udemærker sig ved ikke at have
nogen resonans, som det ellers er almindeligt for den slags transformatorer.

En SET-forstærker kræver
gode spændingsforsyninger, i dette tilfælde fire stykker: To til glød og to til
anoderne. Højspændingen til udgangstrinnet leveres af to 5U4GB ensretterrør efterfulgt
af et pi-filter med en drosselspole og elektrolytkondensatorer
suppleret med en stor foliekondensator. Drivertrioden er ikke så hurtigt varm
så den får sin højspænding fra et GZ34 ensretterrør, som er endnu langsommere,
dermed får 437A triodens katode tid til at blive varm før der kommer spænding
på anoden.

Efter at jeg havde
færdiggjort den første forstærker, monterede kunden selv den anden, hvorefter
jeg fik begge ind på værkstedet igen for at udføre slutkontrollen.

Hele konstruktionen er
hardwired med sølvtråd til signalet og uden overføringskondensatorer.
Behøver jeg at sige at resultatet som forventet er en helt enestående
transparent lyd.

PS: Trioder vs. tetroder
og pentroder

Når gitterspændingen går
i positiv retning stiger strømmen gennem trioden. Med stigende strøm stiger
også forstærkningen det vil sige at forholdet mellem gitterspænding og
anodestrøm er ulineært. Men heldigvis er anodespændingen ikke konstant, den
falder når strømmen stiger og med faldende anodespænding falder også forstærkningen.
Når man vælger det rette arbejdspunkt kan disse to effekter udbalancere
hinanden og man har et forstærkertrin med lav forvrængning over et rimeligt
stort arbejdsområde.

I en tetrode og i en pentrode stiger forstærkningen
også med stigende strøm, men på grund af skærmgitteret (g2) falder forstærkningen
meget lidt med faldende anodespænding. Det er netop dette forhold der giver
tetroder og pentroder stor forstærkning og høj effektivitet. Men med disse
rørtyper kan man ikke udbalancere forvrængningen uden at benytte sig af
triodekobling (med lav forstærkning og lav effektivitet) eller den såkaldte
ultra-lineære kobling.Marshall forstærkere still going strong

Instrumentforstærkere Posted on Sat, May 11, 2013 14:11:40

Jan kom med to Marshall
toppe som skulle efterses.

Det er helt fortryllende at se hvorledes forstærkere
fra midten af 60’erne stadig fungerer stort set uden ændringer. Ud fra serienumrene kan det ses at de begge er
produceret før 1969. Fra Juli 1969 begyndte Marshalls serienumre med et bogstav
som angiver produktionsåret. Disse to forstærkere
har serienumrene 69xx og 72xx. Dette daterer forstærkerne til at være produceret
i 1966.

Figur 1: Marshall Model Super 100 Bass Amplifier

Det
mest fantastiske er at der stort set ikke er skiftet komponenter i forstærkerne
siden de blev produceret. Der blev måske sparet ved at der blev sat plexiglas
på fronten i stedet for at coate og trykke direkte på metal, men der blev ikke
sparet på komponentkvaliteten. I den ene forstærker var alle
elektrolytkondensatorer originale. Jeg har været nødt til at udskifte en
kondensator fordi den i 46 år har været udsat for en voldsom overspænding (op
til 600V mod nominel spænding på 450V). Alle de andre kondensatorer var OK og
kan fungere mange år endnu.

Figure 2 Marshall Model Super P.A. Amplifier MK III

Den anden forstærker havde den mest udbredte fejl på så gamle forstærkere: en løs forbindelse. I 1966 var man endnu ikke begyndt at sikre større komponenter mod de mange slag og stød som transportabelt udstyr udsættes for. Som jeg tidligere har beskrevet giver det sig indimellem udslag i knækkede lodninger og løse forbindelser.

Begge forstærkere spiller nu igen og kan glæde ejeren i mange år fremover.

”Bevis” for dateringen:
Begge forstærkere er 100W modeller og de første 100W modeller blev produceret i 1966.
Forstærkerne har det ”nye” logo fra 1966 i skråskrift lavet af hvid plast med guldoverflade.
Forstærkeren med SER 69XX har påtrykt JTM45 på fronten. Det blev i løbet af 1966 ændret til JTM50. På den anden forstærker er denne identifikation desværre brækket af.
(http://www.marshallamps.com/heritage/first_30/first_30_02.asp)
Tilgængelig information vedr. forstærkere produceret i 1967 har 5-cifrede numre som starter med 10xxx. (http://marstran.com/Marshall%20Pictorial%20Page.htm)Rummel Cancellering

Nye konstruktioner Posted on Wed, October 17, 2012 21:06:18

Ved afspilning af vinylplader vil man ofte opleve en svag
forvrængning, som skyldes at pladen ikke er helt plan. P.gr.a. ujævnheder i
skiven bevæger pickup’en sig op og ned med vinylen. Bevægelsen inducerer
lavfrekvent støj- også kaldet rummel – som tydeligt ses på højttalerne, hvor
membranen bevæger sig kraftigt. Frekvensen er så lav at man ikke kan høre den
som en tone, men den kan være så kraftig at den modulerer musikken dels fordi
membranstyr og svingspole belastes og bringes bort fra ligevægtsstillingen og
dels fordi udsvingene forårsager Doppler effekt som høres som en svag vibrato.

Forstærkeren belastes naturligvis også unødigt og hvis den
er forsynet med udgangstransformatorer fører rummelen til unødig magnetisering
i transformatorernes jernkerner.

Som følge af RIAA standarden bliver bassen dæmpet kraftigt under
indspilningen og skal følgelig forstærkes tilsvarende under afspilning. Det
betyder at også rummelen bliver kraftigt forstærket.

Figur 1 Rummel i en kanal

Den rummel som skyldes pladens ujævnheder kan være meget
kraftigt. Ved moderat lydstyrke vil man til tider kunne høre det som
forvrængning i form af ’wav’. Figur 1 illustrerer hvorledes rummel kan
modulere et indspillet signal. Til venstre illustrerer den røde sinus kurve det
indspillede signal mens den blå kurve er pladerummel. Til højre ses hvorledes
et indspillet signal moduleres oven på pladerumlen. Membran og svingspole i
højttaleren bevæger sig tilsvarende.

Figur 2 viser starten på Gilberto Gil’s plade ”Luar” side 2. Signalet
fra indløbsrillen indeholder rummel og man kan tydeligt se at det kommer fra
pickup’ens lodrette bevægelser, da signalerne i de to kanaler er i modfase.
Nummeret starter med et par stortrommeslag hvilket kan ses i form at de meget
kraftige udsving (a) og (b), som trækkes helt skævt. En analyse viser at der er uønskede signaler
med frekvenser på 6Hz og 12Hz. Det er
også tydeligt at se hvorledes rumlen påvirker det indspillede signal
i modfase i de to kanaler.

Figur 2: Afspilning med almindelig RIAA uden rummel cancellering

I mange forforstærkere og integrerede forstærkere med
phono-indgang er der mulighed for at aktivere et rummelfilter (ofte kaldet
subsonic), som kan dæmpe signaler under 18 Hz eller en anden specificeret
frekvens. Men ligesom det er naturligt at forlange at en forstærkers
frekvensgang strækker sig mindst en oktav over 20 kHz bør man også kunne
forlange at den strækker sig mindst en oktav under 20 Hz. Dette opfylder alle
gode forstærkere – også rørforstærkere – selvom dette krav der er med til at gøre
udgangstransformatorer tunge og dyre. Derfor er det synd og skam at amputere forstærkerens
frekvensområde med et filter, især da det ikke kan undgå at introducere faseforvrængning.

Heldigvis er det ikke nødvendigt at benytte et filter
til at fjerne den uønskede rummel. Af skæretekniske årsager kan man kun tillade
vandrette rilleudsving ved lave frekvenser, derfor lægges toner under en vis
grænsefrekvens sammen til mono. Grænsefrekvensen kan variere fra 70 til 150 Hz
og er bestemt af det aktuelle programmateriale. WYRE RIAA gengiver frekvenser
under 35 Hz i mono. Dette påvirker ikke musikken fordi dette toneområde allerede
er skåret i mono. Men hvis pickup’en påvirkes af ujævnheder vil det frembringe
et stereosignal i frekvensområdet 5 til 15 Hz. Fordi pickup’en påvirkes i lodret
retning er de to kanaler i modfase og når de afspilles i mono eliminerer de hinanden.
Således fjernes rummelen uden at beskære frekvensområdet.
Figur 3 Afspilning med WYRE RIAA forforstærker med rummel cancellering aktiveret

Figur
3 viser samme indspilning som Figur 2, men her er RIAA korrektionen foretaget
med WYRE RIAA med rummel cancellering. Der er ikke fjernet en
eneste tone fra det indspillede signal. Kun den uønskede rummel er væk og det
indspillede signal står nu klart fordi det ikke længere bliver trukket skævt af
lavfrekvent støj.

De viste optagelser er foretaget ved hjælp Audacity og et
Creative Soundblaster externt lydkort. I Figur 2 er anvendt en WYRE RIAA uden rummel cancellering. I
Figur 3 er anvendt en WYRE RIAA med rummel cancellering aktiveret.

Se hvordan du kan erhverve WYRE RIAA her.Next »