Ved afspilning af vinylplader vil man ofte opleve en svag
forvrængning, som skyldes at pladen ikke er helt plan. P.gr.a. ujævnheder i
skiven bevæger pickup’en sig op og ned med vinylen. Bevægelsen inducerer
lavfrekvent støj- også kaldet rummel – som tydeligt ses på højttalerne, hvor
membranen bevæger sig kraftigt. Frekvensen er så lav at man ikke kan høre den
som en tone, men den kan være så kraftig at den modulerer musikken dels fordi
membranstyr og svingspole belastes og bringes bort fra ligevægtsstillingen og
dels fordi udsvingene forårsager Doppler effekt som høres som en svag vibrato.

Forstærkeren belastes naturligvis også unødigt og hvis den
er forsynet med udgangstransformatorer fører rummelen til unødig magnetisering
i transformatorernes jernkerner.

Som følge af RIAA standarden bliver bassen dæmpet kraftigt under
indspilningen og skal følgelig forstærkes tilsvarende under afspilning. Det
betyder at også rummelen bliver kraftigt forstærket.

Figur 1 Rummel i en kanal

Den rummel som skyldes pladens ujævnheder kan være meget
kraftigt. Ved moderat lydstyrke vil man til tider kunne høre det som
forvrængning i form af ’wav’. Figur 1 illustrerer hvorledes rummel kan
modulere et indspillet signal. Til venstre illustrerer den røde sinus kurve det
indspillede signal mens den blå kurve er pladerummel. Til højre ses hvorledes
et indspillet signal moduleres oven på pladerumlen. Membran og svingspole i
højttaleren bevæger sig tilsvarende.

Figur 2 viser starten på Gilberto Gil’s plade ”Luar” side 2. Signalet
fra indløbsrillen indeholder rummel og man kan tydeligt se at det kommer fra
pickup’ens lodrette bevægelser, da signalerne i de to kanaler er i modfase.
Nummeret starter med et par stortrommeslag hvilket kan ses i form at de meget
kraftige udsving (a) og (b), som trækkes helt skævt. En analyse viser at der er uønskede signaler
med frekvenser på 6Hz og 12Hz. Det er
også tydeligt at se hvorledes rumlen påvirker det indspillede signal
i modfase i de to kanaler.

Figur 2: Afspilning med almindelig RIAA uden rummel cancellering

I mange forforstærkere og integrerede forstærkere med
phono-indgang er der mulighed for at aktivere et rummelfilter (ofte kaldet
subsonic), som kan dæmpe signaler under 18 Hz eller en anden specificeret
frekvens. Men ligesom det er naturligt at forlange at en forstærkers
frekvensgang strækker sig mindst en oktav over 20 kHz bør man også kunne
forlange at den strækker sig mindst en oktav under 20 Hz. Dette opfylder alle
gode forstærkere – også rørforstærkere – selvom dette krav der er med til at gøre
udgangstransformatorer tunge og dyre. Derfor er det synd og skam at amputere forstærkerens
frekvensområde med et filter, især da det ikke kan undgå at introducere faseforvrængning.

Heldigvis er det ikke nødvendigt at benytte et filter
til at fjerne den uønskede rummel. Af skæretekniske årsager kan man kun tillade
vandrette rilleudsving ved lave frekvenser, derfor lægges toner under en vis
grænsefrekvens sammen til mono. Grænsefrekvensen kan variere fra 70 til 150 Hz
og er bestemt af det aktuelle programmateriale. WYRE RIAA gengiver frekvenser
under 35 Hz i mono. Dette påvirker ikke musikken fordi dette toneområde allerede
er skåret i mono. Men hvis pickup’en påvirkes af ujævnheder vil det frembringe
et stereosignal i frekvensområdet 5 til 15 Hz. Fordi pickup’en påvirkes i lodret
retning er de to kanaler i modfase og når de afspilles i mono eliminerer de hinanden.
Således fjernes rummelen uden at beskære frekvensområdet.
Figur 3 Afspilning med WYRE RIAA forforstærker med rummel cancellering aktiveret

Figur
3 viser samme indspilning som Figur 2, men her er RIAA korrektionen foretaget
med WYRE RIAA med rummel cancellering. Der er ikke fjernet en
eneste tone fra det indspillede signal. Kun den uønskede rummel er væk og det
indspillede signal står nu klart fordi det ikke længere bliver trukket skævt af
lavfrekvent støj.

De viste optagelser er foretaget ved hjælp Audacity og et
Creative Soundblaster externt lydkort. I Figur 2 er anvendt en WYRE RIAA uden rummel cancellering. I
Figur 3 er anvendt en WYRE RIAA med rummel cancellering aktiveret.

Se hvordan du kan erhverve WYRE RIAA her.