Jesper indleverede sin forstærker til reparation fordi den brummede. Det viste sig ikke at være brum i højttalerne men brum fra nettransformatoren. Det er svært at gøre noget ved. Nettransformatorernes lameller skrues, males og evt. vakuumlakeres for at undgå at de skal bevæge sig og skabe brum. Men med tiden nedbrydes lakeringen og transformatoren begynder at vibrere og brumme – somme tider temmelig højt. Det var det der var sket med Jespers forstærker. Forstærkeren var produceret i slutningen af 1970’erne til både det amerikanske, det europæiske og det britiske marked. Det vil sige at man kan stille spændingen til 110V, 220V eller 240V. Forstærkeren stod stadig til 220V som da den blev importeret i sin tid. Ved at skifte til 240V reduceres brummet væsentligt, så man igen kan have forstærkeren stående i stuen.

Mange ældre forstærkere lider under den opnormering af spændingen fra 220V til 230V som blev foretaget i 1993. På det tidspunk blev den nominelle spænding ændret fra 220V ±10 % til 230V +6 %/-10 %. Det betød at hvor spændingen tidligere kunne svinge fra 198V til 242V kunne den efter 1993 svinge fra 207V til 244V. Dette skulle altså ikke betyde det store for eksisterende apparater som ikke ville få højere max-spænding end tidligere. Praksis viser dog noget andet. Fra 2008 blev tolerancen på den leverede spænding igen justeret så det nu blev 230V ±10 %. D.v.s at spændingen kan svinge fra 207V til 253V. Dette skete velsagtens da man gik ud fra at alle apparater produceret før 1988 (hvor forordningen om ændring af spændingen blev vedtaget) efterhånden ikke længere var i brug. Der er imidlertid en masse entusiaster, som har holdt fast ved deres gode forstærkere fra deres tidlige ungdom – dengang for man kunne købe kvalitet for penge eller hvor man prioriterede kvalitet selv om det kostede lidt mere.

Med den nuværende spænding på 230V udsættes mange komponenter for en unødig ældning. Hvis man gerne vil bevare sin forstærker er det derfor en god ide at sikre at forstærkeren er indstillet til nutidens spændingsforhold.

Når jeg får ældre forstærkere til reparation checker jeg konsekvent om jeg kan ændre spændingen fra 220V til 240V. Hvis det ikke er muligt at vælge spændingen ved hjælp af en omskifter, så checker jeg om transformatoren har et 240V udtag, så jeg kan korrigere direkte på transformatoren. Det er imidlertid ikke altid muligt. Hvis forstærkeren kun er produceret til det Europæiske marked er det sjældent tilfældet.

Hvis man ikke kan omstille en ældre forstærker til 240V, bliver man nødt til at have en ydre enhed som kan nedsætte spændingen fra lysnettet så det passer til forstærkeren.

Gør ikke dette selv, hvis du ikke har den faglige viden til at udføre arbejdet.

Nedsættelse af spændingen fra 230V til 220V kan klares med en 230V til 12V transformator som man kobler således at man trækker de 12V fra de 230V. Derved kommer spændingen til forstærkeren ned på ca. 218V ±10 %.

Husk for at få koblet sekundærviklingen korrekt så du ikke får 244V i stedet for de ønskede 218V. Hvis transformatoren ikke er mærket med viklingsretningen, må man forsøge sig frem.

Ved at bruge en ringkernetransformator undgår man generelt brum-problemer fra transformatoren. Det er en god ide at vælge en transformator på mindst 50 VA.